Snow Monster (2019)

Snow Monster (2019)

Snow Monster (2019)

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στο μέλλον, μια εταιρεία γονιδιακής έρευνας έστειλε τον Σεν Γιτσιν και άλλους στη μυστηριώδη χιονισμένη περιοχή στην άκρη της Αρκτικής. Αναπάντεχα, δέχτηκαν επίθεση από άγνωστα γιγάντια πλάσματα.
TrailerLINK1
Director Huang He
Writers Shengfan ZhangPianjia Leng
Stars Juncheng WuYongxian ZhangTang Xin