Not Another Teen Movie (2001)

Not Another Teen Movie (2001)

Not Another Teen Movie (2001)

Μια αποστολή όλων των εφηβικών ταινιών που έχουν συσσωρευτεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Director Joel Gallen
Writers Mike BenderAdam Jay EpsteinAndrew Jacobson
Stars Chyler LeighJaime PresslyChris Evans

TrailerLINK1