The Great Gatsby (1949)

The Great Gatsby (1949)

The Great Gatsby (1949)

Ένας bootlegger της Jazz Age μαθαίνει με τον δύσκολο τρόπο για τους μισθούς της αμαρτίας.

Director Elliott Nugent
Writers F. Scott FitzgeraldOwen DavisCyril Hume
Stars Alan LaddBetty FieldMacdonald Carey

TrailerLINK1