Kung Fu Panda 4 (2024)

Kung Fu Panda 4 (2024)

Kung Fu Panda 4 (2024)

Αφού ο Πο καλείται να γίνει ο Πνευματικός Ηγέτης της Κοιλάδας της Ειρήνης, πρέπει να βρει και να εκπαιδεύσει έναν νέο Δράκο Πολεμιστή, ενώ μια κακιά μάγισσα σχεδιάζει να καλέσει ξανά όλους τους κύριους κακούς που ο Πο έχει νικήσει στο πνευματικό βασίλειο.
LINK1

Directors Mike MitchellStephanie Stine
Writers Jonathan AibelGlenn BergerDarren Lemke
Stars Jack BlackAwkwafinaViola Davis