Scent of a Woman (1992)

Scent of a Woman (1992)

Scent of a Woman (1992)

Ένας μαθητής προετοιμασίας που χρειάζεται χρήματα δέχεται να «φυλάξει μωρά» έναν τυφλό, αλλά η δουλειά δεν είναι καθόλου αυτή που περίμενε.

Director Martin Brest
Writers Giovanni ArpinoBo GoldmanRuggero Maccari
Stars Al PacinoChris O’DonnellJames Rebhorn
LINK1