The Black Knight (1954)

The Black Knight

The Black Knight (1954)

Ο Νεαρός κατασκευαστής σπαθιών Τζών, γίνεται κρυφά ο Μάυρος ιππότης για να βοηθήσει τον Βασιλιά Αρθούρο, όταν οι Σαρακηνοί και Κορνουαλοί άνδρες οργανώνουν σχέδιο για να καταλάβουν την χώρα μ επιδρομές στις οποίες παραπλανητικά είναι ντυμένοι ως Βίκινγκς. Ωστόσο, εκτός από την Αγγλία πρέπει να νιαστεί και για καλή λαίδη Linet όταν αυτή LINK1