Ο Δημήτριος και οι μονομάχοι / Demetrius and the Gladiators (1954)

Demetrius and the Gladiators

Ο Δημήτριος και οι μονομάχοι / Demetrius and the Gladiators (1954)

Αυτή η εξαιρετικά πετυχημένη συνέχεια στον “Χιτώνα” συνεχίζει την ιστορία του Δημήτριου, του Έλληνα σκλάβου ο οποίος μετά τον θάνατο του αφέντη του καταδικάζεται να εκπαιδευτεί ως μονομάχος στις ρωμαϊκές αρένες. Εκεί η πίστη του στον Χριστό θα δοκιμαστεί όχι μόνο γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσει ξιφομάχους και άγρια θηρία στην αρένα, αλλά και την σατανική και φιλήδονη Μεσσαλίνα και τον παράφρονα αυτοκράτορα Καλιγούλα εκτός αυτής.
TrailerLInk1LINk2