The Bible: In the Beginning… (1966)

The Bible: In the Beginning…

The Bible: In the Beginning… (1966)

Υπερβολική παραγωγή του πρώτου μέρους του βιβλίου της Γένεσης. Τα κυριότερα σημεία του είναι ο Κήπος της Εδέμ, οι πρώτοι αδελφοί, ο Νώε και η οικογένειά του υπακούουν στον Θεό για να χτίσουν μια κιβωτό για τον Κατακλυσμό και η απόπειρα θυσίας του Ισαάκ από τον Αβραάμ.

TrailerLInk1