X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Οι X-Men πρέπει να ταξιδέψουν στο χρόνο για να αλλάξουν ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τον άνθρωπο και το μεταλλαγμένο είδος.
LINk1